Korupcijos prevencija

Ataskaita apie korupcijos prevencijos ir kontrolės programos ir priemonių plano įgyvendinimą

Informacija apie pranešimus, susijusius su galimomis korupcijos apraiškomis, pateikimo galimybes, atmintinė

Įsakymas korupcijos prevencijos programos ir priemonių plano patvirtinimo

Išvada dėl komisijos pasireiškimo tikimybės

Korupcijos prevencijos 2020-2022 metų programos priemonių planas

Korupcijos prevencijos 2020-2022 metų programa

Pareigų sąrašas, dėl privačių interesų deklaravimo